M Layouts

Oppaat

Virtuaaliapu

Sivutilat/oppaat

Muuta

Ikääntymislaskuri

Laskiessasi CAS-ikää, ilmoita sen CAS-vuoden ensimmäinen päivä, jona hevonen on syntynyt. Päivämääriä löytyy Pinkin CAS-kalenterista.

Merkitse vuoden pituus päivinä VAIN jos valitsit ikääntymistavaksi "Yleinen." Huomioithan, että reaali-ikääntyminen käyttää vuoden pituutena matemaattista vuotta joka on 365 päivää.

1. Valitse ikääntymistapa
2. Anna vuoden pituus päivinä
3. Anna hevosen syntymäpäivä