M Layouts

Oppaat

Virtuaaliapu

Sivutilat/oppaat

Muuta

ZIP-kansion purkaminen

Tätä tutoriaalia varten tarvitset ohjelman nimeltään iZarc. Sen voit ladata täältä. Se ei ole pakollinen jos osaat käyttää jotain muuta zipinpurkuohjelmaa.

Tutoriaali toimii parhaiten Windows 7:n käyttäjille. Esimerkkinä käytetty ulkoasu on Mayflowerin ulkoasu nro. 23


Avaa ZIP-kansio iZarcissa


Klikkaa ympyröityä


Luo uusi kansio ja anna sille nimi, tässä esimerkissä kansion nimeksi laitetaan "ulkoasuni"


Varmista että pienempi ympyröity kohta on valittu ja valitse "Pura"

Nyt purkamiesi tiedostojen pitäisi aueta Resurssienhallinta-ikkunassa näytöllesi.