Tuiskulan Amaethon
i. Hallon Amór VWY-II
VH01-025-7545
sektio C, rt 135 cm
ii. Josue of Radon
sektio C, rn 133 cm
Esikantakirjattu
iii. Daimine of Radon
sektio C, mrn 132 cm
iiii. Fiin Montaque iiiii. VIR MVA Ch Fiin Regent
iiiie. Monique
iiie. Morwen of Radon iiiei. Ceridwyn Gwalchmai
iiiee. WS Gwyneira
iie. Conwenna of Radon
sektio C, m 131 cm
iiei. Telynor Replica iieii. Rhimynnau Carwr
iieie. AT Flower Power
iiee. Nefn Nodd iieei. Ceridwyn Brenin
iieee. Highfly Heureka
ie. HL Meredith
sektio C, rt 134 cm
iei. Cain Eithaf
sektio A, rt 120.6 cm
ieii. Yn Erbyn evm ieiii. Yn Brian evm
ieiie. Yn Aberthaevm
ieie. Lollie evm ieiei. Aethlem evm
ieiee. Esyl'lt evm
iee. Gwynts Rhyfedd Cymraes
sektio D, trn 145.6 cm
ieei. Gwynts Gwydd evm ieeii. Masterclass evm
ieeie. tuntematon tammaevm
ieee. Llwchs Gwyrthiol evm ieeei. Lucas of Mamorevm
ieeee. Gigievm
e. Ffraid Reannon VWY-II
VH06-026-9882
sektio D, rt 150 cm
ei. Rhew Cadno Ddu
sektio D, rt 154 cm
VWY-II VWY-AB YLA2
eii. YAN Liberate
sektio D, rt 150 cm
eiii. April Hill's Replica eiiii. Laakson Rick
eiiie. Angelwing's Real Magic
eiie. YAN Rhosyn eiiei. Ceridwen Rasgall
eiiee. Ffraid Bronwen
eie. eden Newlyn
sektio D, rt 149 cm
eiei. Kanelipellon Cadfael eieii. Rhimynnau Carwr
eieie. Miss Mary
eiee. Heulyn WS eieei. YAN Reece
eieee. Kenrick Meganne
ee. Ch Ffraid Meleri
sektio D, trn 146 cm
KTK-II VWY-II YLA3
eei. Rhoscfflach Morgan
sektio D, m 150 cm
eeii. Ch Rhoscfflach Dewrían eeiii. Rhoscfflach Dewin
eeiie. Rockie's Black Dance
eeie. Frondo's Melinda eeiei. Rosenbaym's Dai Emiel
eeiee. Accera´s Gwenfil
eee. VIR MVA Ch Ffraid Rhiain WS
sektio D, rn 154 cm, VWY-II
eeei. Flobw Feodor eeeii. Flawydd Flammig evm
eeeie. Flobw Terian evm
eeee. Kenrick Meganne eeeei. Aelward Dio
eeeee. Aelward Ariellen
Isälinja : Hallon Amór - Josue of Radon - Daimine of Radon - Fiin Montaque - Fiin Regent - Black Luck Love
Emälinja : Ffraid Reannon - Ffraid Meleri - Ffraid Rhiain WS - Kenrick Meganne - Aelward Ariellen

ulkoasun © VRL-05175